Navzdory podzimu máme „Milostivé léto“

Milostive leto

Milostivé léto, které u nás v České republice zavládlo 28. 10. 2021 a potrvá 3 měsíce až do 28. 1. 2022, přináší mnohým dlužníkům konec některých exekucí. Proč tento termín? Pojem „milostivé léto“ pochází z Bible – Starého zákona, kdy každý sedmý rok neměli Izraelité obdělávat půdu a o to, co na ní vyrostlo, se podělit s chudými. Pak každý padesátý rok v rámci milostivého léta měli být otroci izraelského původu propuštěni, a měl jim být navrácen majetek, o který přišli.

Co pro nás Milostivé léto znamená dnes? Dlužníci, kteří dluží státním nebo obecním institucím, se mohou z exekuce vyvázat, pokud zaplatí původní dluh (jistinu) plus poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč. Ostatní „příslušenství“ dluhu jako je penále, úroky z prodlení a náklady na vymáhání budou smazány. Mohou to být tedy exekuce vedené dopravními podniky (pokuty za jízdy na černo), nemocnicemi (regulační poplatky), obcím (například za svoz komunálního odpadu, psy, vodu), také knihovnami (zpozdné), nebo Českou televizí a Českým rozhlasem (koncesionářské poplatky). Jedná se také o exekuce vedené energetikám v rukách státu jako je ČEZ, Pražská energetika, Pražská plynárenská. Dlužník, který tedy například má exekuci u dopravních podniků ve výši několika desítek tisíců korun, zaplatí pouze původní pokutu 1.500 Kč + 908 Kč poplatek exekutorovi. Podmínkou je, aby to byly exekuce vedené soukromým (soudním) exekutorem a dále aby dlužník nebyl v insolvenci. Netýká se to ale takzvané správní nebo daňové exekuce, které využívají především celní správa, finanční správa či okresní správa sociálního zabezpečení.

Mnozí dlužníci však nemají na zaplacení ani původního dluhu a poplatku 908 Kč. Organizace Člověk v tísni nebo Arcidiecézní charita Praha proto otevřely sbírku pro podporu oddlužení těchto osob.

Doufáme, že také naši zaměstnanci využijí této možnosti. Pro více informaci, jak postupovat, navštivte například stránky https://www.jakprezitdluhy.cz/spravedlive-exekuce/milostive-leto nebo využijte jakoukoliv dluhovou poradnu: https://www.jakprezitdluhy.cz/help-linka-2/mapa-dluhovych-poraden

Napište nám nejlépe hned