Tamtamy opět po roce obstáli v hodnocení spolehlivosti

Ilustrativní obrázek

Tamtamy zaznamenaly další úspěch. Po roce totiž opět obstála v náročném testu a obhájila značku „Spolehlivá veřejně prospěšná organizace“, kterou uděluje Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.​

Co známka spolehlivosti znamená?

Svět neziskových organizací je značně nepřehledný, proto má toto označení posloužit zejména všem případným zákazníkům, partnerům či dárcům k lepší orientaci mezi jednotlivými subjekty. Kdo od Rady značky spolehlivosti toto označení získá, řadí se kvalitou své práce v neziskovém sektoru do pomyslné první ligy. Neziskové organizace se značkou Spolehlivosti jsou každoročně prověřovány, zda se chovají eticky, zda adekvátně hospodaří s darovanými prostředky, zda odpovědně naplňují svoje poslání a zda neustále pracují na svém dalším rozvoji.

„Jsme hrdí na to, že se nám značku letos povedlo obhájit. Před rokem jsme neměli co ztratit, jen jsme doufali, že to neskončí nějakou velkou ostudou.“ říká upřímně ředitelka organizace Mirka Kroupová.

Pro neziskové organizace je tato známka důležitá v mnoha směrech, nejen vůči lidem zvenčí. „Je to potvrzení, že svoje poslání a svou práci vykonáváme dobře,“ říká hrdě Petra Helebrantová. Takto oceněná organizace se stává atraktivnější také pro zaměstnance a může být zajímavější i pro média.

Jak hodnocení probíhalo a co se vše hodnotilo?

Hodnocení rozhodně není jenom formalita nebo papírování u stolu. Probíhá v několika fázích, a to velmi hloubkově. Úvodní analýza určí, zda vůbec máte na to, abyste hodnocení podstoupili.

„Byla to skvělá zkušenost, i když nás náročnost auditu překvapila,“ přiznává ředitelka organizace. „Audit samotný přímo u nás v organizaci nám přinesl spoustu skvělých rad a doporučení.“

Hodnocení samotné se pak zaměřuje na pět oblastí: 1) poslání, cíle a hodnoty, 2) správa, řízení a vnitřní kontrola, 3) fundraising a vztahy s veřejností, 4) finanční řízení a hospodaření a 5) transparentnost vůči veřejnosti.

Hodnotitel byl velice příjemný a laskavý, ale nijak mu to nebralo na důkladnosti. Nic nám neodpustil. Nespokojil se s podklady na papíře a s odpověďmi paní ředitelky, ale řadu věcí si ověřoval přímo zaměstnanci. Na druhou stranu nešetřil svými rozsáhlými znalostmi z neziskového sektoru a dobrými radami a tipy. Skvělé bylo, že nám jeho návštěva odkryla slabá místa a ukázala cesty, jak dále posilovat stabilitu organizace

Svá zjištění pak předal Radě, která o udělení značky rozhoduje. Rada složená z nezávislých odborníků z byznysu, neziskové i akademické sféry pak rozhodla o tom, že nám značka spolehlivosti opět bude udělena.

Obhájili jsme. A co dál?

Každoroční obhajoba nám nedovolí usnout na vavřínech. Musíme prokazovat každý den, že si značku i nadále zasloužíme. Toto ocenění totiž není žádný doživotní akademický diplom. Je nutné je neustále obhajovat a zdaleka ne všem organizacím se to zcela zdařilo. My o značku spolehlivosti ale rozhodně přijít nehodláme!

Motivace na závěr

Získat značku spolehlivosti stojí značné úsilí, ale vyplatí se! A co značka v praxi znamená pro nás?:

Radost – takové ocenění práce opravdu potěší

Hrdost – jsme hrdí na to, že svoji práci děláme dobře

Zlepšení procesů – audit nám pomohl doladit procesy k dokonalosti

Sebevědomí – jsme si sebejistější a víme, že jsme se vydali správnou cestou

Jistotu pro partnery a zákazníky – zákazníci nám více věří a nebojí se to s námi zkusit

Závazek – neseme si závazek do budoucna, že je vždy co zlepšovat

Napište nám nejlépe hned