Můžu pracovat, i když pobírám invalidní důchod třetího stupně?

Ilustrativní obrázek

Byl vám přiznán invalidní důchod (ID) třetího stupně a vy nevíte, zda při něm můžete pracovat? Nebudete za to nějak potrestáni? Nejste si jisti, zda není nějaká hranice toho, kolik si smíte vydělat? Nebo zda vám nehrozí při souběhu invalidního důchodu a zaměstnání jeho odnětí? Tyto otázky trápí celou řadu lidí, panuje zde spousta mýtů. Jak to tedy je? Pojďme si otázky postupně zodpovědět:

Můžu pracovat, když mám ID třetího stupně?

Ano. S invalidním důchodem III. stupně pracovat můžete, žádný zákon vám v tom nebrání. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů.  Záleží tedy jen na vašem zdravotním stavu.

Existuje nějaký strop, kolik si v ID třetího stupně můžu vydělat?

„Neexistuje. Záleží to pouze na zdravotních limitech člověka a na jeho možnostech. Když si vydělá jakoukoliv částku, invalidní důchod mu to nijak neomezuje,“ vysvětluje ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) Zdena Štěpánková. Pokud tedy pobíráte invalidní důchod (ať už v jakémkoliv stupni), maximální výdělek není nijak omezen a tudíž nemusíte mít obavy, že byste pobíráním vyššího platu ohrožovali svůj nárok na ID třetího stupně.

Můžu si v ID třetího stupně zvolit libovolný druh práce?

Je třeba říct, že zákon neobsahuje žádná omezení ohledně práce, jakou mohou invalidní důchodci vykonávat. Je tedy jenom na vás, jaký typ práce si zvolíte. Můžete si přivydělávat i jako OSVČ, invalidní důchod zde není překážkou.

Můžu v ID třetího stupně pracovat na libovolný úvazek?

Zákon výslovně nestanovuje, kolik hodin týdně nebo měsíčně můžete pracovat. Váš úvazek by ale měl odpovídat vašemu omezení. Jinak byste totiž pro posudkového lékaře mohli vypadat „příliš zdravě“ a to by mohlo při příštím přezkumu vést k přeřazení do nižšího stupně ID. Invalidita třetího stupně se týká toho, kdo má v důsledku nepříznivého zdravotního stavu pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %. To znamená, že zřejmě nebudete schopni pracovat na plný úvazek a pravděpodobně ani na poloviční.

Výjimku představují lidé, kteří mají v posudku uvedeno, že mohou pracovat za zcela mimořádných podmínek. U nich se předpokládá, že však ke svojí práci budou potřebovat upravené prostředí, pomoc asistenta či kompenzační pomůcky. Do této kategorie patří např. nevidomí nebo lidé na invalidním vozíku. Ti mohou obvykle pracovat zcela neomezeně. Invalidní důchod u nich totiž slouží jako určitá kompenzace toho, že při hledání práce jsou jejich možnosti na pracovním trhu výrazně omezené.

A co když mám v posudku o invaliditě uvedeno, že „nejsem schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“?

Ani v tomto případě se nemusíte obávat, i když si mnoho lidí myslí, že takový výrok znamená definitivní zákaz pracovat. Ve skutečnosti tomu tak není, jak nám vysvětlila tisková mluvčí MPSV Mgr. Barbara Hanousek Eckhardová. „Jestliže jde o pojištěnce, který  není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek, jde o invaliditu  třetího stupně, při  které je pojištěnec schopen  realizovat jen zbylou pracovní schopnost (tj. do 30%),  aniž by vyžadoval vytvoření zcela mimořádných pracovních podmínek.“ Takový člověk tedy může pracovat přiměřeně svému zdravotnímu stavu. Nejedná se tedy o zákaz jakékoliv výdělečné činnosti. Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením však doporučuje, aby taková osoba nepracovala déle než 3 hodiny denně. V takovém případě by neměl být invalidní důchod snížen.

A protože byl tento status matoucí, v dnešních posudcích dovětek „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ již nenajdete. V posudku o přiznání invalidity III. stupně se může objevit pouze informace, že daný člověk „je schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“.

Jak je to v praxi? Najdu místo, kde mi dají „mimořádné podmínky“?

Ano, mnozí zaměstnavatelé už pochopili, že mezi zdravotně postiženými se skrývá velký potenciál a je škoda ho nevyužít A pokud vhodné místo nenajdete mezi běžnými firmami, určitě vás zaměstnají na chráněných pracovních místech. Dříve se jednalo o tzv. chráněné dílny, ale dnes to může být běžná firma, která je schopna invalidům vyjít vstříc, například délkou úvazku, pracovní dobou, bezbariérovostí, poskytováním pracovní asistence, volnějším pracovním tempem apod.


Máte k tomuto článku nějaké dotazy? Napište. Se zaměstnáváním invalidních důchodců III. stupně máme dlouholeté zkušenosti.

Napište nám nejlépe hned