Kdo je zařazen do první fáze očkování?

Víte, že v druhé části první fáze očkování je kromě seniorů počítáno také například s lidmi imobilními, mentálně postiženými nebo také s lidmi s vybranými chronickými onemocněními?

Napište nám nejlépe hned