Náhradní plnění

Normální je dát příležitost hendikepovaným, aby mohli pracovat. Někdy to ale není tak jednoduché – náročný provoz, nemožnost zkrátit úvazky, velká fyzická náročnost. 

Nevadí, není nutné zaměstnávat přímo, lze podpořit firmy – dříve se jim říkalo chráněné dílny - jednoduše tím, že od nich nakupujete zboží nebo služby.

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění je možnost, jak zaměstnat zdravotně postižené nepřímo a splnit „náhradně“ povinný podíl. Zákon ukládá zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením.


Kalkulačka pro výpočet náhradního plnění

Povinný podíl lze splnit třemi způsoby:

  1. zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
  2. náhradní plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu – tedy vlastně invalidní daň


My zaměstnáváme pouze osoby se zdravotním postižením, takže patříme mezi firmy poskytující náhradní plnění

Výhody náhradního plnění

  • dáte práci hendikepovaným na chráněných pracovních místech
  • vyhnete se placení pokuty do státního rozpočtu, tzv. invalidní dani
  • získáte kvalitní služby nebo zboží, které byste stejně nakoupili jinde
  • poradíme s legislativou, vysvětlíme, jak na registr
  • náhradní plnění znamená úsporu 35,7% vašich nákladů. Jak úspora vznikne?

A jedna výhoda navíc – vysvětlíme, pomůžeme vám spočítat, jaká kombinace plnění je pro vás nejzajímavější, naučíme vás jak pracovat portálem MPSV zejména pro elektronickou Evidenci náhradního plnění a registrem náhradního plnění, budeme vás upozorňovat na změny a novinky, zkrátka budeme tu pro vás!

Přečtěte si více informací v platné legislativě

Více informací na tel.č.: 605 222 388