Náhradní plnění

Normální je dát příležitost hendikepovaným, aby mohli pracovat. Někdy to ale není tak jednoduché – náročný provoz, nemožnost zkrátit úvazky, velká fyzická náročnost. 

Nevadí, není nutné zaměstnávat přímo, lze podpořit firmy – dříve se jim říkalo chráněné dílny - jednoduše tím, že od nich nakupujete zboží nebo služby.

Co je náhradní plnění

Náhradní plnění je možnost, jak zaměstnat zdravotně postižené nepřímo a splnit „náhradně“ povinný podíl. Zákon ukládá zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnat nejméně 4% osob se zdravotním postižením.

Povinný podíl lze splnit třemi způsoby:

  1. zaměstnáváním OZP v pracovním poměru
  2. náhradní plnění – odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu – tedy vlastně invalidní daň

Chráněná dílna Tamtamy jako zaměstnavatel zdravotně postižených nezaměstnávání nikoho jiného než OZP na chráněných pracovních místech, takže patříme mezi firmy poskytující poctivé náhradní plnění. 

Výhody náhradního plnění

  • dáte práci hendikepovaným na chráněných pracovních místech
  • vyhnete se placení pokuty do státního rozpočtu, tzv. invalidní dani
  • získáte kvalitní služby nebo zboží, které byste stejně nakoupili jinde
  • poradíme s legislativou, vysvětlíme, jak na registr
  • náhradní plnění znamená úsporu 35,7% vašich nákladů. Jak úspora vznikne?

A jedna výhoda navíc – vysvětlíme jak na výpočet náhradního plnění, jaká kombinace je pro vás nejzajímavější, naučíme vás jak pracovat portálem MPSV zejména pro elektronickou Evidenci náhradního plnění a registrem náhradního plnění, budeme vás upozorňovat na změny a novinky, zkrátka budeme tu pro vás!

Přečtěte si více informací v platné legislativě

Více informací na tel.č.: 605 222 388

Napište nám nejlépe hned